Systémové ostění

Tento postup je určen pro montáž s puretinovým i plechovým boxem. Usnadňuje a urychluje montáž podomítkových pouzder a zároveň vytváří izolaci ostění. Je určen především k plošnému lepení na zdivo nebo KZS. Materiál je vyroben ze stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s vysokými nároky na zatížení tlakem. Do desky je vsazeno klasické pouzdro pro exteriérové žaluzie 25 x 23 mm. Parametry systémového ostění:

  • Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK
  • Maximální výška v jednom kuse je 2400 mm
  • Maximální šířka 600 mm

 

Mám zájem o systémové ostění