Montáž do KZS – okno je montováno do líce zdiva

Montáž do KZS – předsazená montáž

Montáž do připravené kapsy nebo částečné kapsy ve zdivu.