ZÍSKALI JSME CERTIFIKÁT OVĚŘENÁ FIRMA V OBORU STÍNICÍ TECHNIKY PRO 2022

20.12.2023 ISOparts s.r.o.

Od Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) získala naše firma pro rok 2022 certifikát Ověřená firma v oboru stínicí techniky, který se uděluje technickým firmám, které jsou ověřeným a spolehlivým dodavatelem stínicí techniky.

 


certifikát Ověřená firma v oboru stínicí techniky pro 2022

 

Co tento certifikát znamená?

Certifikát je vydáván SVST, které dlouhodobě zaštiťuje obor stínění v České republice. Certifikát si nelze koupit, je možné jej získat pouze dlouhotrvající snahou a spolehlivou a poctivou prací. Tento certifikát našim zákazníkům a partnerům signalizuje, že plníme veškeré právní předpisy stanovené pro stínicí techniku i její části týkající se především kvality a bezpečnosti výrobků.

Certifikát Ověřená firma se uděluje na jeden rok a dává nám oprávnění používat logo tohoto ocenění. Tento certifikát dává do rukou našich zákazníků užitečný nástroj, který jim usnadňuje výběr seriózní a kompetentní firmy pro dodání stínicí techniky a jejích částí (např. purenitových boxů pro exteriérové žaluzie).

Tento certifikát mimo jiné slouží jako ujištění, že se zodpovědně stavíme nejen k finančním závazkům, ale také ke spolehlivému dodávání našich produktů a nabízených služeb. Naši zákazníci tak mohou mít jistotu, že pro ně představujeme seriózního partnera.

Jistota pro zákazníky i partnery

Certifikát Ověřené firmy mimo jiné pomůže zákazníkům, aby se mohli lépe zorientovat na trhu se stínicí technikou. SVST tento certifikát uděluje pouze těm firmám, které splní podmínky spolehlivého obchodního partnerství a poskytování kvalitních výrobků a služeb. Zákazníci tak zároveň mají jistotu, že naše výrobky splňují veškeré právně stanovené certifikace. Oceněné firmy se mimo jiné zavazují dodržovat etický kodex SVST.

Certifikát získává firma jako celek (tj. není udělován jednotlivým výrobkům), přičemž SVST sleduje několik faktorů, zejména: platební morálku, dodržování závazků, kvalitu služeb a dodržování norem. Jako zákazník tedy můžete mít jistotu, že se u takto oceněné firmy jedná o dodavatele, na kterého je spoleh.