Co je to PURENIT®

Purenit ® je odolný vůči chemikáliím, lze jej kombinovat a lepit s jinými materiály. Je odolný vůči vysokým teplotám, vlhkosti, bez tloušťkového bobtnání a praskání, s vysokou pevností v tlaku a výbornými izolačními vlastnostmi.

Hlavní výhody purenitu

  • Purenit je zdravotně nezávadný duroplastický materiál na polyuretanové bázi z tvrdé pěny s tepelnou odolností od –50 °C do +110 °C, přičemž krátkodobě vydrží až +240 °C.
  • Purenit má vysokou pevnost v tlaku = možnost osazení HST portálů přímo na PURENIT.
  • Purenit je voděodolný, není náchylný na vlhkost.

Technické parametry PURENITU

Vlastnosti Označení Hodnota Jednotka Norma
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ 0,08 W.m-1.K-1 EN12667
Objemová hmotnost   550±50 kg.m-3 EN 1602
Faktor difuzního odporu (µ) 10   EN 12086
Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku CS(10/Y) 5,5-7,5 MPa EN 826
Dlouhodobá nasákavost Wit 2,2 % EN 12087
Teplotní použitelnost dlouhodobá   +110/-50 °C  
Teplotní použitelnost krátkodobá   +250 °C  
Výtažná zkouška M 6×16/3500-3800N, 6x60N/dřevo   650-750 N  
Pevnost ve smyku E modul 53,3   1-1,5 MPa EN 12090
Tloušťkové bobtnání   0,8 % EN 68763
Reakce na oheň   D-s3,d0   EN13501-1
Měrná tepelná kapacita cp 1400 J.kg-1.K-1 EN 12524
Zdravotní nezávadnost IBUEPO-IVPU-2010111-D Frauenhofer Institut

Chcete o Purenitu vědět více? Napište nám, rádi vše ukážeme a vysvětlíme