Tepelné mosty u oken a dveří

Tepelné mosty jsou místa ve stavební konstrukci, u kterých dochází ke zvýšeným tepelným tokům a tudíž ke značným tepelným ztrátám a únikům. Tepelný most snadno poznáte tak, že místo je na dotek chladnější. Nejčastěji se jedná o místa, která mají horší tepelnou izolaci (např. spáry) či místa, kde se napojují dvě stavební konstrukce na sebe – to může být například napojení okna na ostění, podlaha ke zdi či kolem stropních trámů. Tepelné mosty ovšem nezpůsobují jen teplotní únik – kvůli nim může v domě docházet ke kondenzaci vlhkosti a následné tvorbě plísní. V dnešním článku se zaměříme na tepelné mosty u oken a dveří a na možnosti, jak je odstranit.

Jak vznikají tepelné mosty u oken a dveří?

Překlady nad okny, dveřmi a nosníky, které vynáší zdivo nad otvorem (u zděné stavby zpravidla z betonu, tudíž je jejich teplotní vodivost vyšší než okolní zdivo) jsou rizikovou oblastí, kde může docházet k tepelným mostům. Jsou totiž složeny z několika částí, které jsou k sobě navzájem připojeny. Pokud tyto části nejsou dostatečně zatepleny, může docházet k tvorbě plísní okolo celé nadokenní části stěny. Aby k tepelným mostům, a tedy ke kondenzaci vlhkosti a plísním, nedocházelo, je potřeba zaizolovat překlad i ze spodní části v oblasti ostění okna. Je třeba se ujistit, že po obvodu celého okenního rámu je nanesena vrstva izolace. To stejné platí také pro dveře, jejichž profil musí být také po celém svém obvodu řádně izolován.
Co se týče plastových oken, jsou často vyzdvihovány jako nejnižší tepelné vodiče. Je ovšem potřeba brát v potaz jejich nižší životnost ve srovnání s okny ze dřeva. Obecně platí, že v otázce tepelných mostů nezáleží zas až tolik na použitém materiálu oken, jako na správné instalaci do okenního otvoru.

Jak odstranit tepelné mosty?

Nejvhodnější samozřejmě je, když tepelné mosty vůbec nemají šanci vzniknout a je jejich tvorbě zamezeno při samotné konstrukci či rekonstrukci. Toho se docílí řádným zateplením okolí oken (například purenitovou pěnou). Pokud nicméně na tepelný most narazíte až později, je zapotřebí nalézt jeho příčinu a tu efektivně odstranit. Při řešení již vzniklých tepelných mostů se bavíme o tzv. přerušení tepelného mostu. Mezi jednotlivé části profilů je vložena izolační část, která přerušuje tok tepla napříč celým profilem.

Pro řešení tepelných mostů je často využívána metoda dostatečné izolace, přičemž někdy je zapotřebí zasáhnout do samé konstrukce domu. Tepelný most může být mimo jiné způsoben i nedostatečnou tloušťkou izolace. Pro přerušení tepelného mostu jsou ideální volbou purenitové montážní podložky, které jsou značně variabilní a efektivně zamezí proudění vzduchu.

Často se stává, že místo pod okenním parapetem zůstává nechráněné a je zde tedy zvýšené riziko tvorby tepelných mostů. V případě zateplování pod parapetem je možné místo izolovat z vnější i vnitřní strany domu. Tepelná místa v této části okna jsou řešena různými podokenními profily, které dovolují dodatečné zateplení.

Řešíte na svém domě tepelné mosty a nevíte si rady? Obraťte se na nás. Rádi vás poradíme a pomůžeme vám vybrat to nejlepší řešení pro vaši situaci.

NECHTE SI NA SVŮJ EMAIL POSLAT PDF BROŽURU
SYSTÉM PURENITOVÝCH PODOMÍTOKOVÝCH PRVKŮ

Nebojte se, váš e-mail rozhodně nepřehltíme. Obvykle zasíláme jednu nejdúležitější zprávu měsíčně.

    Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přečtete si více o naších zásadách ochrany osobních údajů