Purenitový box, nebo krycí plech?

Při výběru je třeba rozlišovat otázku ceny a kvality. Účinné řešení nikdy nebývá to nejlevnější, ale rozhodně se více vyplatí. Oprava špatně provedených detailů je pokaždé dražší, než když se vše provede správně hned napoprvé. A někdy dodatečná oprava ani není možná. Jaké výhody vám přinese purenitový box oproti krycímu plechu?

V současné době jsou nejdražšími komoditami na stavbě čas a lidská řemeslná práce. Pokud vezmeme v potaz oba tyto aspekty, je logické, že bude purenitový box tou nejlepší variantou. Kvalitně řeší stavební detaily a stavbu zbytečně nezpomaluje – dodáním ani montáží. Proč se může purenitový box ukázat jako lepší volba?

Abychom provedli přesné cenové srovnání krycích plechů a purenitového boxu, nemůžeme soudit pouze podle hodnoty použitého materiálu. Stejně zásadní je také čas a práce, kterou je třeba materiálům věnovat, než budou vůbec schopny v KZS správně fungovat. Pro představu si v rychlosti nastíníme postupy montáže.

Postup montáže krycích plechů

Montáž krycích plechů začíná kotvením držáků žaluzie do nosné konstrukce domu. Tady většinou dochází k první chybě, která později už nejde napravit – držák se kotví přímo do zdiva. Vzniknou tak značné tepelné mosty. Držáky krycího plechu jsou vyrobeny z pozinkované pásoviny a z vnitřní strany boxu jsou (včetně plechu) obnaženy – přenáší tedy exteriérové teploty na zdivo.

Dalším krokem je, že stavba musí instalovat izolaci překladu (většinou se jedná o extrudovaný polystyren, který se natahuje lepidlem a finální fasádou). To je další zdržení, protože to znamená další tři technologické kroky (nalepení izolace, její vyrovnání, aplikace lepidla, perlinky a finální fasády). K tomu ještě přibyde problém napojení izolantu na rám okna. Většinou zde vznikne detail, který není estetický a často zde vznikají praskliny. Poté teprve přichází na řadu montáž krycích plechů (samotné dodání většinou trvá dva až tři týdny). Aby bylo možné na krycí plech nanést fasádu, musí na něj stavba ještě upevnit podkladní desku (extrudovaný polystyren o tloušťce 20 mm). Ten nemá ve skladbě žádný izolační účinek – je pouze nosičem fasády. A po této anabázi je zde stále riziko, že u sestav plechů může docházet k jejich dilataci a prokreslování do fasády.

Instalace purenitového boxu

Purenitové boxy se dodávají většinou do 10 dní. Postup montáže je následující: nejdříve na rám okna upevníme zakládací profil (tím zajistíme fungující a esteticky ideální detail napojení izolace na rám). Poté usadíme hotový box (a to včetně izolace) a zafixujeme jej konzolí. Tu ukotvíme do zdiva přes purenitovou podložku, díky které přerušíme tepelný most.

Montáž je:

  • Rychlá
  • Jednoduchá
  • V jednom kroku

1. Montáž zakládací lišty

Montáž zakládací lišty

Montáž zakládací lišty

2. Vložení boxu a jeho vyrovnání

Vložení purenitového boxu a jeho vyrovnání

Vložení purenitového boxu a jeho vyrovnání

3. Fixace pomocí montážních konzolí

Fixace pomocí montážních konzolí

Fixace pomocí montážních konzolí

Abyste měli ještě jasnější představu i o cenové rovině, je nutno si uvědomit, že práce zedníka stojí přibližně 200 Kč na hodinu. Časová náročnost a efektivita jednotlivých postupů je tedy zcela zjevná.

NECHTE SI NA SVŮJ EMAIL POSLAT PDF BROŽURU
SYSTÉM PURENITOVÝCH PODOMÍTOKOVÝCH PRVKŮ

Nebojte se, váš e-mail rozhodně nepřehltíme. Obvykle zasíláme jednu nejdúležitější zprávu měsíčně.

    Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přečtete si více o naších zásadách ochrany osobních údajů