Purenitové boxy montované do připravené kapsy ve zdivu

Nemáte zájem o kontaktní zateplovací systém nebo jej hodláte použít pouze v omezené míře? Máme pro vás řešení jak i pro tyto případy použít purenitový box? V tomto článku vám představíme praktické řešení – “kapsu” ve zdivu, která instalaci purenitového boxu umožní.

Pokud upřednostňujete jinou alternativu, než je kontaktní zateplení, neváhejte vyzkoušet stavební úpravu, díky které budete moci nainstalovat purenitový box – a to i včetně izolace v oblasti okna. Stačí ve zdivu nachystat kapsu, do které se box snadno vejde.

A) Montáž boxů bez kontaktního zateplení

Níže uvádíme příklady řešení montáže boxů u dvou nejčastěji používaných stavebních systémů bez kontaktního zateplení. Prvním z nich je tepelněizolační tvárnice Ytong Lambda YQ a druhým cihlové zdivo o tloušťce 440 či 500 mm.

1. Ytong Lambda YQ

Příprava při realizaci

Stav po instalaci purenitového boxu s PIR izolací

2. Cihlové zdivo 440 nebo 500 mm

Příprava při realizaci

Stav po instalaci purenitového boxu s PIR izolací

B) Omezené kontaktní zateplení

V případě, že plánujete kontaktní zateplení pouze v omezené míře, uvádíme jeden z možných případů:

Omezené kontaktní zateplení

PIR izolace boxu ve styku s překladem a rámem okna 30 (PBI30), 40 (PBI40), 50(PBI50), 60 (PBI60) mm.
Ve všech případech můžete k překladu a rámu okna umístit izolaci PIR (30-60) dle možností, které vám umožní celá skaldba s kontaktním zateplovacím systémem. Tímto boxem s PIR izolací zateplíte kritický detail připojení okna k překladu a hlavně vytvoříte výhodnější podmínky pro okno – díky tomu získá lepší tepleně technické vlastnosti objektu a zamezíte teplným mostům.

Zateplení rámu okna

Je však třeba myslet na zateplení překladu a rámu okna – jedná se o nejslabší místo tohoto detailu. Doporučujeme proto použít při montáži do připravené kapsy purenitový box s izolací PRI (označení boxů PBI), kterým částečně překryjete okenní rám a zlepšíte tepelně technické vlastnosti. Správná instalace a provedení detailu bez problému obstojí ve všech ohledech.

Pro jak vysoká okna je toto řešení použitelné, jak si mám vybrat?

U běžně používaných překladů o výšce 250 mm je doporučená výška boxu 260 mm (rozměr A) a to z důvodu bezproblémové montáže. Při této instalaci je uvažováno s 30 mm překrytí rámu a s 15 mm připojovací spárou. V případě jiných požadavků na připojovací spáru a překrytí rámu, je nutné ověřit (zvětšit / změnšit box).

Další podrobnosti si můžete prohlédnout v našich tabulkách.

V následujících tabulkách uvidíte minimální hloubky boxů v mm s ohledem na typ žaluzie a použitou izolaci.

PIR izolace pro PBI

Tloušťka PIR izolace

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

Součinitel prostupu Tepla U ( W/(m2K) )

0,73

0,59

0,49

0,42

Tepelný odpor R  ( (m2K)/W )

1,1

1,4

1,8

2,1

NECHTE SI NA SVŮJ EMAIL POSLAT PDF BROŽURU
SYSTÉM PURENITOVÝCH PODOMÍTOKOVÝCH PRVKŮ

Nebojte se, váš e-mail rozhodně nepřehltíme. Obvykle zasíláme jednu nejdúležitější zprávu měsíčně.

    Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přečtete si více o naších zásadách ochrany osobních údajů